Hemmet, samhällets bästa värn, acrylic, wash and graphite on canvas, 81x100 cm                   

Hemmet_samhallets_basta_varn


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020