"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. Dr. Mårten Luthers Lilla Katekes 1908

Dr_Marten_Luthers_Lilla_Katekes


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020