"Husmodren och andra texter", 2015, detail. Skansenboken, Skansenföreningens publikation, Mit deutschem text, With English text, Stockholm, 1930, Nordiska Museet

Skansenboken


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020