"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. Sjusoverskans Dystra Frukost, image from "Ett Hem Åt Solsidan", Carl Larsson, 
Stockholm, Bonniers 1957

C_Larsson_Sjusoverskans frukost


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020