"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. Barnets mor, fragment from "Gösta Berlings Saga", Selma Lagerlöf, Stockholm, Bonniers, 1910

gösta berling saga


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020