"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. Den svenska kvinnorörelsen, chapter from "Svenska folkets underbara öden", Carl Grimberg, Stockholm, Nordstedt & Söner 1924

Svenska folkets underbara öden
Svenska folkets kvinnorörelsen
Svenska folkets kvinnorörelsen2
Svenska folkets kvinnorörelsen2
Svenska folkets kvinnorörelsen3
Svenska folkets kvinnorörelsen4
Svenska folkets kvinnorörelsen5
Svenska folkets kvinnorörelsen6
Svenska folkets kvinnorörelsen7
Svenska folkets kvinnorörelsen8
Svenska folkets kvinnorörelsen9


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020