"Husmodren och andra texter", 2015, detail.

IMG_2735


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020