"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. "Det Sanna Evangelium eller Läran om de Rådes= och Salighets=Skatter, hwilka Guds barn ega och åtnjuta", Philip Jacob Spener, 1838

DetSannaEvangelium


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020