"Husmodren och andra texter", 2015, detail. Hemmets föreståndarinna, fragmets from Hemmet. Samhällets Bästa Värn, L. Muderspach, Stockholm, Haglund & Ericson 1949

IMG_2723


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020