"Husmodren och andra texter", in the cabinets, 2015, detail. Konvalescelns, image from "Ett Hem Åt Solsidan", Carl Larsson,
Stockholm, Bonniers 1957

C Larsson Konvalescens
C Larsson Ett hem åt solsidan


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020