Research

Previous
Next

-Ängsull/Cottongrass

Carl von Linneé, Lima, Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur Diaeta naturalis, Flora oeconomica, brev m m. Antologi sammanställd av Bertil Gullander, 1980

Gustaf Näsström, Dalarna som svensk ideal, 1937

Anders Gagnér, Gammal folktro från Gagnef i Dalarne, 1918
-Innehåll
-FOLKTRO OM ANDEVÄSEN
-Randa
- Jättar
- Bergtroll
- Sjörået
- Näcken och Forskarlen
- Tomtkarlen
- Utbördingar
- FOLKLIG MAGI
Slå ut
- Kasta eld
- "Kloka" gubbar och gummor
- Att erhålla kunskap om förborgade ting
- Finnskott
- Hugsning
- Sjukdomars överförande från en människa till ett dött ting
- Bruk vid tandfällning
- Magiska botemedel

H. C. Andersen, Resa i Sverige, 1851
- Midsommarfesten i Leksand
- Vid Siljan
- I skogen

Erik Axel Karlfeldt 
- Utbölingen, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
-  Fäderna, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
- Ytterta domen, Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim, 1901
-
 I älgtiden, Fridolins visor, ur En landtlig ungkarls visbok, 1898

Ottilia Adelborg, Dalritningar, 1920
- Rättvik- Utby- 1891, ("Förväntningarna")
Rättvik- Utby- 1891, ("Att fatta Siljans landskap")
- Rättvik- Utby- 1891 ("G
ermanska ansiktstyperna")
- En modell, ("En riktig dalkarl")
Floda ("Ödegård")
- Floda ("...traditionerna från farfars farfars dagar")
- Floda ("Den enögde")
- Hemslöjden
- Kyrkogården
- Orsa i september 1892, (Något främmande, sydländsk...)

Karl- Erik Forsslund, Daldikter och vandringsvisor, 1913
Fjäll- liv: 2. Hjältar
- Dalarna
- Det blåa landet
- En gammal gård

Dan Andersson, Kolvaktarens visor, 1915
- Sizzi
- Gässen flytta


Gustaf Ankarcrona, 1869-1933, Gun-Britt Eklund & Inger Thunell, Leksand kommun 2001
- Bort med turisterna
- Kapitel "Till Dalarna"

Ulf Hård Af Segerstad, Svensk ideal?, Svenska turistföreningen, årsskift 1972

Örjan Hamrin, I turisternas landskap, Svenska turistföreningens årsbok 1997

Eva Dahlgren, "Kärringarna, dom skulle vara hemma", Intervju med Eva Josefina Källström, född 1889 i Borlänge, 1980

Intervjun med Underbara Clara. Utvalda citat. Kupé, December 2015


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2019