Ottilia Adelborg, Dalritningar, 1920, Orsa i september 1892, ("Något främmande, sydländsk...")

Orsa i September 1892 2


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018