Karl- Erik Forsslund, Fjäll- liv: 2. Hjältar, Daldikter och vandringsvisor, 1913

sida 92 93
sida 94 95


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018