Karl- Erik Forsslund, Det blåa landet, Daldikter och vandringsvisor, 1913

Det blåa landet


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018