Karl- Erik Forsslund, Dalarna, Daldikter och vandringsvisor, 1913

Dalarna


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018