2016- Negotiating Authenticity. In search of an ideal.

ongoing project

„Negotiating authenticity. In search of an ideal“

In my ongoing conceptual series „Negotiating authenticity. In search of an ideal“ I take different perspectives on a same place, through painting, based on circumstances and philosophical undertones. I examine our need for myths by creating historical hybrids in my works. Legends and facts are mixed up; we can no longer separate them. We lack the knowledge we have lost. We sort the memories and choose to ignore the painful, shameful and ugly. A myth provides the ability to create a meaning in a meaningless world. Myths have a narrative pattern that gives meaning to our existence. Whether the meaning of life is only that which we through our individual power supply life, as Sartre would argue, or there is a sense in which we must discover, as Kierkegaard would say, the result is the same: the myths are our way to find this meaning and importance.

History is not static or complete. How can we be sure that it is genuine? And how can we measure it? We repeat it and take it for granted. I dismantle the history of a place that is a role model or has an established structure that is hard to question today. From previous generations, we take over the customs, practices and traditions, which live on in our culture. But who owns tradition and who interprets it? Tradition is ambiguous and essential to the cultural identity; it is also politically charged. It is also used to enhance local and national identity in many different ways.

What is history? How precisely our time on earth is portrayed partly due to events in the past and how our ancestors shaped the world we live in today. But writing history can be seen as a science or as a creative literary activity. History creates our identity as individuals and as a nation. But the substance is intended to create the basis for identity and stability or to provide a basis for criticism of consolidating truths?

During my research, I collect folk stories, copy facts from history books and modern interior design magazines and look through the archives to find material. But it is impossible to represent all voices, and I also face a choice. Therefore, transparency is important technique in my work combined with graphite, painting in oil and acrylic.

My work starts by collecting historical material about a place or a person. The starting point is always in a modern story or a place I visit. I reconstruct history by collecting different voices as witnesses. Places I visit and recreate in my paintings are filled with layers of these quiet tenants. I want to give them space to re-tell stories that we forgot or never heard before, to thereby be able to see them from a different perspective, linked to the present.


"Att förhandla äkthet. Sökandet efter ett ideal."

Jag undersöker vårt behov av myter genom att skapa historiska hybrider i mina verk. Legender och fakta blandas ihop; vi kan inte längre skilja dem åt. Vi saknar kunskap som vi har förlorat. Vi sorterar minnen och väljer bort det smärtsamma, skamliga och fula. En myt ger möjlighet att skapa mening i en meningslös värld. Myter är berättelsemönster som ger betydelse åt vår existens. Vare sig tillvarons mening bara är det som vi av egen individuell kraft tillför livet, som Sartre skulle hävda, eller det finns en mening som vi måste upptäcka, vilket Kirkegaard skulle påstå, är resultatet det samma: myterna är vårt sätt att finna denna mening och betydelse. Historia är inte statiskt eller komplett. Hur kan vi vara säkra att den är äkta? Och hur kan vi mäta den? Vi upprepar den och tar den för given.

Jag demonterar historien av en plats som är en förebild eller har en etablerad struktur som är svår att ifrågasätta idag.Från tidigare generationer tar vi över vanor, bruk och seder vilka lever vidare i vår kultur. Men vem äger en tradition och vem tolkar den? Traditionen är mångtydig och viktig för den kulturella identiteten, den är också politiskt laddad. Den används också för att förstärka lokal och nationell identitet på många olika sätt.

Under min bildningsgång samlar jag och kopierar fakta ur historiska böcker, folktro och moderna inredningsmagasin samt söker igenom arkiv för att hitta material. Men det finns inte en plats för att höra alla röster och jag ställs också inför ett val. Därför är genomskinligheter en viktig teknik i mitt arbete med grafit i kombination med måleri i olja och akryl.

Mitt arbete börjar med att samla historiska material om en plats eller en person. Utgångspunkten ligger alltid i den moderna berättelsen eller platsen jag besöker. Men jag rekonstruerar historien för att samla olika röster som vittnen. Platser jag besöker och återskapar i mitt måleri är fyllda med lager av dessa tysta hyresgäster. Jag vill ge dem utrymme att på nytt berätta historier som vi glömde eller fick aldrig höra förut, for att därmed kunna se dem från ett annat perspektiv, kopplat till nutiden.

Vad är historia? Hur just vår tid på jorden gestaltas beror bland annat på händelser i det förflutna och på hur våra förfäder format den värld vi i dag lever i. Men att skriva historia kan ses som en vetenskap eller som en kreativ, litterär aktivitet. Historia skapar vår identitet som individer och som nation. Men är ämnets syfte att skapa grund för identitet och stabilitet eller att ge en grund för kritik av befästa sanningar?


Paintings

Texts

-Ängsull/Cottongrass
Carl von Linneé, Lima, Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur Diaeta naturalis, Flora oeconomica, brev m m. Antologi sammanställd av Bertil Gullander, 1980

Gustaf Näsström, Dalarna som svensk ideal, 1937

Anders Gagnér, Gammal folktro från Gagnef i Dalarne, 1918
-Innehåll
-FOLKTRO OM ANDEVÄSEN
-Randa
- Jättar
- Bergtroll
- Sjörået
- Näcken och Forskarlen
- Tomtkarlen
- Utbördingar
- FOLKLIG MAGI
Slå ut
- Kasta eld
- "Kloka" gubbar och gummor
- Att erhålla kunskap om förborgade ting
- Finnskott
- Hugsning
- Sjukdomars överförande från en människa till ett dött ting
- Bruk vid tandfällning
- Magiska botemedel

H. C. Andersen, Resa i Sverige, 1851
- Midsommarfesten i Leksand
- Vid Siljan
- I skogen

Erik Axel Karlfeldt 
- Utbölingen, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
-  Fäderna, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895
- Ytterta domen, Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim, 1901
-
 I älgtiden, Fridolins visor, ur En landtlig ungkarls visbok, 1898

Ottilia Adelborg, Dalritningar, 1920
- Rättvik- Utby- 1891, ("Förväntningarna")
Rättvik- Utby- 1891, ("Att fatta Siljans landskap")
- Rättvik- Utby- 1891 ("G
ermanska ansiktstyperna")
- En modell, ("En riktig dalkarl")
Floda ("Ödegård")
- Floda ("...traditionerna från farfars farfars dagar")
- Floda ("Den enögde")
- Hemslöjden
- Kyrkogården
- Orsa i september 1892, (Något främmande, sydländsk...)

Karl- Erik Forsslund, Daldikter och vandringsvisor, 1913
Fjäll- liv: 2. Hjältar
- Dalarna
- Det blåa landet
- En gammal gård

Dan Andersson, Kolvaktarens visor, 1915
- Sizzi
- Gässen flytta


Gustaf Ankarcrona, 1869-1933, Gun-Britt Eklund & Inger Thunell, Leksand kommun 2001
- Bort med turisterna
- Kapitel "Till Dalarna"

Ulf Hård Af Segerstad, Svensk ideal?, Svenska turistföreningen, årsskift 1972

Örjan Hamrin, I turisternas landskap, Svenska turistföreningens årsbok 1997

Eva Dahlgren, "Kärringarna, dom skulle vara hemma", Intervju med Eva Josefina Källström, född 1889 i Borlänge, 1980

Intervjun med Underbara Clara. Utvalda citat. 
Kupé, December 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negotiating authenticity. In search of an ideal.
Att förhandla äkthet. På jakt efter ett ideal.

Fine Arts Master Exhibition 
Konstfack Galleri
6- 15 November 2015

Konstfack Spring Exhibition
12 – 22 May 2016

© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018