Gustaf Ankarcrona 1869-1933, Gun-Britt Eklund & Inger Thunell, Leksand kommun 2001, sida 93 (De sista åren)

På midsommardagen år 1933 skulle han hålla ett radiotal. Han

ville slå ett slag för att Svenska flaggans dag skulle flyttas från

den 6 juni till midsommardagen. Midsommaren var viktig i

svensk historia, ansåg han. Då skulle Engelbrekt ha stormat

Borganäs, Gustaf Wasa hade hållit sitt intåg i Stockholm på

midsommardagen och Gustaf II Adolf hade landstigit på tysk

mark midsommaren 163o. När midsommardagen var inne, kom

det ett helt annat tal i radion. Det sades inte ett ord om någon

svensk nationaldag. I stället fick åhörarna lyssna till en veritabel

utskällning av de turister som sommartid oversvämmade det

vackra Dalarna. 

Tidigare protester:

bort med turisterna


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018