Erik Axel Karlfeldt, Ytterta domen, Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim, 1901

mot aftonen
teckens tid
teckens tid2


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018