Erik Axel Karlfeldt, Utbölingen, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895

utbölingen1
utbölingen2


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018