Erik Axel Karlfeldt, I älgtiden, Fridolins visor, ur En landtlig ungkarls visbok, 1898

i älgtiden1


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018