Erik Axel Karlfeldt, Fäderna, Vildmarks- och kärleksvisor, 1895

Faderna1
Faderna2


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018