Dan Andersson, Kolvaktarens visor, Gässen flytta, 1915

gässen flytta


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2018